De Inspectie van het Onderwijs besteedt bij de reviews over het boekjaar 2015 extra aandacht aan de naleving van de wachtgeldregeling. Wij raden u daarom aan om via het Participatiefonds na te gaan of uw instelling ex-medewerkers heeft die een uitkering ontvangen en vervolgens te checken of u de regelgeving juist in acht heeft genomen bij het aanstellen van nieuw personeel.

Als een schoolbestuur het dienstverband van een medewerker beëindigt, moet het in principe zelf eventuele uitkeringskosten betalen. Het Participatiefonds vergoedt de uitkeringskosten als het schoolbestuur voldoet aan de voorwaarden van het fonds. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het schoolbestuur een vergoedingsverzoek indienen. Het administratiekantoor kan deze aanvragen ondersteunen.

De premies van het Participatiefonds zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en de Inspectie vraagt zich af of de bepalingen voldoende worden nageleefd. Uit de rapportages van de accountants blijkt dat zij de naleving van de regeling niet goed hebben kunnen vaststellen.

Wwz
Tot 1 juli van dit jaar, en zo lang de lopende cao’s niet worden gewijzigd, blijven medewerkers in het onderwijs bij het einde van hun arbeidsovereenkomst aanspraak houden op de wachtgeldregeling. Zij hebben daarmee geen recht op de transitievergoeding, zoals die inmiddels in andere branches van kracht is door de Wet werk & zekerheid. Als de cao-partijen voor 1 juli 2016 andere afspraken maken, dan gelden die andere afspraken.

Als de cao-partijen vóór 1 juli 2016 de wachtgeldregelingen nog niet hebben aangepast en er op die datum nog steeds sprake is van een wachtgeldregeling, dan kan de werknemer naast het wachtgeld ook aanspraak maken op de transitievergoeding. De cao-partijen zullen dan ook op tijd met een aangepaste regeling moeten komen als zij willen voorkomen dat vanaf 1 juli 2016 én wachtgeld én de transitievergoeding moeten worden betaald.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!