2015 is nog maar net begonnen en de eerste vragen over de jaarrekening 2014 komen bij ons binnen. Vanaf februari beginnen we met de eerste jaarrekeningcontroles van onderwijsinstellingen, dat betekent dat de instellingen zelf dus al bezig zijn met het opmaken van hun cijfers. Dit jaar brengt dat een aantal nieuwe vragen met zich mee. In het primair onderwijs zien we veel vragen terug komen over de verwerking van onderhoudskosten en personele verplichtingen in de jaarrekening.

De oorsprong van deze vragen zal niemand ontgaan zijn, de doordecentralisatie en de nieuwe CAO PO, maar het effect op de jaarrekening is nog wel eens onderbelicht gebleven of vooruitgeschoven.

Voor de eerste vraag is het antwoord terug te vinden in bestaande regelgeving. In beginsel kunnen onderhoudskosten namelijk volgens 3 uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening:
– Via een voorziening voor groot onderhoud
– In de boekwaarde van het actief (componenten methode) of
– Direct in de staat van baten en lasten
Voor alle kosten van groot onderhoud dien je hetzelfde uitgangspunt te hanteren. Veel onderwijsinstellingen hebben vanuit het verleden gekozen voor het vormen van een voorziening voor groot onderhoud voor de kosten van het binnen onderhoud. Met de doordecentralisatie betekent dat dus dat dit uitgangspunt ook geldt voor het buiten onderhoud en dat de dotatie aan de voorziening hierop dient te worden aangepast. Daarnaast zou de instelling ook kunnen kiezen voor een ander uitgangspunt vanaf 2014, maar dat betekent dat er een stelselwijziging zal moeten worden doorgevoerd in de jaarrekening.

Op de tweede vraag is het antwoord er helaas nog niet. In de nieuwe CAO is het BAPO recht vervallen. Daarvoor in de plaats treedt de nieuwe regeling met maatregelen gericht op de duurzame inzetbaarheid. De werkgroep die gericht is op de verslaggevingsregels voor onderwijsinstellingen heeft aangekondigd dat er een voorziening moet worden gevormd voor de gespaarde uren. Het is alleen nog niet duidelijk of dit voor alle uren geldt.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!