De PO-Raad en VO-raad vragen de Eerste Kamer om in te stemmen met het wetsvoorstel om de fusietoets af te schaffen. Zij verwachten dat de leerlingendaling de komende jaren nog verder zal doorzetten. Een fusie is soms onvermijdelijk, maar door de hieraan verbonden bureaucratische rompslomp zien besturen vaak van deze oplossing af, aldus de raden in hun brief aan de Senaat.
Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs ervaren de gevolgen van krimp. Vaak is een samenwerking tussen scholen en schoolbesturen de weg naar een oplossing. ‘Een fusie tussen scholen of schoolbesturen kan noodzakelijk zijn om een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden’, schrijven de PO-Raad en VO-raad aan de Senaat. Zij vinden de fusietoets een ‘bureaucratisch blok aan het been van het zeer kleinschalig georganiseerde funderend onderwijs’.
De Wet Medezeggenschap biedt volgens de sectororganisaties al genoeg mogelijkheden om een geplande fusie te toetsen. De medezeggenschapsraad van een school heeft instemmingsrecht over de fusie tussen scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de fusie tussen schoolbesturen.
Sinds augustus 2018 geldt er een lichtere procedurele toets. Als de Eerste Kamer niet instemt met het wetsvoorstel, moeten scholen en schoolbesturen die willen fuseren weer terug naar de complexe fusietoets.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!