Wanneer een school eenmaal is aangesloten op het nieuwe Basisregister Onderwijs (BRON) VO, wordt de registratie van bepaalde leerlingen eenvoudiger. Leerlingen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober meer dan de helft van de lessen ongeoorloofd hebben verzuimd en leerlingen voor wie de (tijdige) indicatiestelling ontbreekt, kunnen worden geregistreerd door het veld ‘Indicatie geldig op 1-10’ op ‘nee’ te zetten.

De leerling komt, na uitwisseling met BRON, vervolgens niet in aanmerking voor bekostiging. Als u bij de controle constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, moet de school zelf de ‘indicatie geldig op 1-10’ op ‘nee’ zetten. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het gewaarmerkte ‘Registratieformulier verzuim of ontbrekende indicatiestelling’ (in het protocol heet dit formulier ‘melding afwezigheid scholier/student’) voortaan niet meer hoeft te worden ingevuld en niet meer aan het assurance-rapport hoeft te worden toegevoegd.

Zo wordt de administratieve last enigszins verlicht.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!