Een nieuw wetsvoorstel moet leiden tot een eenvoudiger bekostiging van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO zal leiden tot één basisbedrag per leerling en per school. Ook regelt dit wetsvoorstel dat de hele bekostiging per kalenderjaar wordt vastgesteld. Hiervoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari uit het voorgaande kalenderjaar. Zie ook de toelichting op Rijksoverheid.nl.
Zo moet het voor schoolbesturen gemakkelijker worden om keuzes te maken over de besteding van het geld dat zij ontvangen. Daarnaast wordt de bekostiging voor andere betrokkenen, zoals de medezeggenschap of de raad van toezicht, inzichtelijker.
Het ministerie van OCW verwelkomt suggesties ter verbetering van dit wetsvoorstel. Reacties kunnen tot en met 29 april 2020 worden ingediend via https://www.internetconsultatie.nl/vereenvoudiging.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!