Het ministerie van Onderwijs wil graag dat scholen zo lang mogelijk open blijven. Dat moet wel op een verantwoorde manier. Om dit mogelijk te maken, stelt OCW eenmalig 210 miljoen euro beschikbaar voor het po, vo en mbo.
Het extra geld komt beschikbaar per 1 januari 2021. Schoolbesturen worden hierover zo snel mogelijk via het ministerie van OCW geïnformeerd.
De bijdrage is vooral bedoeld om het primaire onderwijsproces doorgang te laten vinden tijdens de coronacrisis. Schoolbesturen maken hoge kosten vanwege het regelen van vervanging. Het geld kan ook worden besteed aan tijdelijk extra ondersteunend personeel, zoals conciërges of onderwijsassistenten. Aanvullend bevoegd personeel aannemen kan ook, al zijn dergelijke krachten door het huidige lerarentekort moeilijk te vinden.
De ministers Van Engelshoven en Slob denken dat een tijdelijke subsidieregeling in regionaal verband het meest effectief is. Daarom komen de middelen niet in de lumpsum beschikbaar. Van deze subsidieregeling kan alleen in een regionale samenwerking gebruik worden gemaakt, al dan niet vanuit een bestaand of nieuw regionaal samenwerkingsverband.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!