DUO meldt goed en slecht nieuws. De aanlevering van jaarrekeninggegevens
via haar nieuwe portaal loopt al goed. Maar de organisatie ziet ook dat bepaalde fouten veel worden gemaakt. Zij komt daarom met de volgende tips.
● In de jaarverantwoordingsrapportages kunt u zowel de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening invullen. Als u alleen een enkelvoudige jaarrekening hebt, vult u alleen de pagina’s van de enkelvoudige jaarrekening in. U slaat de pagina’s van de geconsolideerde jaarrekening over.
● De aparte WNT-rapportage is niet voor onderwijsbesturen; zij verantwoorden de WNT in de jaarverantwoordingsrapportage.
● Enkele onderwerpen in de jaarverantwoordingsrapportage hebben verloopoverzichten, zoals de materiële vaste activa en de langlopende schulden. Als u een verloopoverzicht invult, vul het dan helemaal in: dus de beginstand, het verloop én de eindstand.
● In de jaarverantwoordingsrapportages zouden de cijfers in de kolom huidig van de Balans en de Staat van Baten en Lasten in de Continuïteitsparagraaf overeen moeten komen met de cijfers van het huidige jaar in de Balans en de Staat van Baten en Lasten. Hier zijn mogelijk alleen afrondingsverschillen te zien.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!