DUO wil toe naar een taxonomie die toekomstbestendig en minder kwetsbaar is. Daarom wordt de taxonomie afgestemd op de Nederlandse Taxonomie (NT) die als basis de Kamer van Koophandel (KvK) taxonomie heeft. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de taxonomie en het XBRL Onderwijsportaal. De nieuwe werkwijze gaat in voor het verslagjaar 2021.
De NT is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van de Standard Business Reporting (SBR). Met de wijziging van de OCW Taxonomie verandert ook het XBRL Onderwijsportaal. Dit portaal krijgt een nieuw uiterlijk. Daarnaast zal voortaan de toegang tot het portaal verlopen via eHerkenning. Hierover ontvangen onderwijsinstellingen separaat informatie.
Door aan te sluiten op de Nederlandse Taxonomie krijgen partijen de mogelijkheid om te investeren in de ontwikkeling van XBRL-gerelateerde producten voor het onderwijsveld. Zo kunnen zij gezamenlijk zorgen voor een verdere integratie en automatisering van de verantwoordingsketen. De sectorraden en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) zijn bij dit proces betrokken.
Door de standaard NT te volgen, kunnen accountants in de toekomst ook digitale assurance afgeven bij de XBRL-aanlevering. Dit houdt in dat de accountants de jaarrekening en het jaarverslag voorzien van een digitale controleverklaring. Met digitale assurance krijgt de verantwoording in XBRL hetzelfde niveau van zekerheid als de verantwoording op papier. DUO wil de invoering van digitale assurance op termijn in samenspraak met de sectorraden, administratiekantoren en de NBA vormgeven.
Tijdens sessies in maart, april en mei 2022 presenteert DUO de definitieve versie van het XBRL Onderwijsportaal en de nieuwe taxonomie en worden gebruikers vertrouwd gemaakt met het nieuwe XBRL Onderwijsportaal. U kunt zich hiervoor opgeven via xbrl@duo.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!