Vo-scholen hebben als het goed is de standaard NPO-bijdrage van € 701,16 per leerling in november 2021 ontvangen, via de regeling Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo. Deze subsidie geldt voor 2021 en daarom moeten deze totale baten in de verantwoording over 2021 worden verwerkt.
De aanvullende NPO-gelden worden dit voorjaar uitgekeerd, zo blijkt uit het overzicht op www.nponderwijs.nl. De directie rekenschap van het ministerie van OCW heeft aan ons bevestigd dat dit gebeurt onder de regeling NPO. Deze subsidies worden toegerekend aan het schooljaar; niet aan het kalenderjaar waarin deze worden ontvangen. Hiervoor zullen vo-scholen dus vorderingen moeten opnemen ultimo 2021.
Alle aanvullende NPO-gelden worden voorjaar 2022 ineens gestort. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 vbo gaat het om € 350,58, waarvan € 146,08 wordt toegerekend aan 2021 en € 204,50 aan 2022. Scholen met veel leerlingen die risico lopen op onderwijsachterstand, krijgen € 1038,63 per cumi-leerling boven het aantal van 4. Daarvan wordt € 432,76 toegerekend aan 2021 en € 605,87 aan 2022. Voor nieuwkomers is € 2.619,47 beschikbaar. Hiervan wordt € 545,72 toegekend aan 2021; € 1.309,74 aan 2022 en € 764,01 aan 2023.
U vindt de bedragen en betaalmomenten voor NPO-gelden via deze link.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!