Onlangs is er door het Gerechtshof ’s Hertogenbosch een uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor detachering van personeel binnen de onderwijssector.
De belastinghebbende is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Tot deze fiscale eenheid behoort een stichting, die een aantal scholen voor speciaal onderwijs bestuurt. Eén van die scholen maakt onderdeel uit van een ‘Regionaal Expertisecentrum’ (REC) als bedoeld in art. 28b van de Wet op de Expertisecentra (WEC)), waarin het speciaal onderwijs wordt geregeld.

Het REC ontvangt een bekostiging voor haar wettelijke taken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De aan het REC deelnemende scholen hebben afgesproken dat de bekostiging bij één van de deelnemers binnenkomt en vervolgens met de andere deelnemers wordt verrekend. De fiscale eenheid stelt twee werknemers ter beschikking aan het REC en ontvangt hiervoor op basis van de gemaakte afspraak een gedeelte van de vergoeding van het OCW. Eén van de gedetacheerden houdt zich bezig met werkzaamheden voor een ‘Steunpunt Autisme’, een onderdeel van het REC. De andere werknemer houdt zich als ambtelijk secretaris (vooral) bezig met administratief werk. In geschil is of de detachering van deze mensen is belast met omzetbelasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder in deze kwestie dat de terbeschikkingstelling van de twee werknemers door de fiscale eenheid aan het REC, geen met omzetbelasting belaste dienst vormt. De terbeschikkingstelling is volgens de rechtbank het gevolg van de uitvoering van de wettelijke voorschriften van het WEC en vindt plaats binnen de eigen kring van deelnemers in het REC.

Hof ‘s-Hertogenbosch is het echter niet eens met de rechtbank. Het hof oordeelt namelijk dat het REC de rechtsvorm heeft van een stichting en als een zelfstandige entiteit moet worden aangemerkt. Daarbij is relevant dat het REC geen onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid. Verder staat vast dat de door het REC verrichte werkzaamheden niet louter ten behoeve van de oprichters van het REC worden verricht, maar mede ten behoeve van andere scholen voor regulier en speciaal onderwijs.

Het hof is daarom van mening dat het REC niet uitsluitend prestaties verricht in eigen kring. Dit betekent dat de detachering van de beide personen in principe is belast met BTW. Het hof oordeelt vervolgens echter dat de ondersteuning bij autisme door het Steunpunt autisme wel is vrijgesteld, omdat deze activiteit moet worden bestempeld als een ‘nauw met het onderwijs samenhangende prestatie’. De detachering van de ambtelijk secretaris is wel belast met BTW.

Belang voor de praktijk
Detachering van personeel kan bij BTW-vrijgestelde organisatie kostprijsverhogend werken. Daarom is van belang om na te gaan of de detachering wellicht kwalificeert als een zogenoemde ‘interne prestatie’ of meedeelt in een relevante vrijstelling die geldt voor de betreffende sector, branche of activiteit. De onderhavige uitspraak toont aan dat dit niet altijd even eenvoudig ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze BTW-adviseurs.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!