Sander-Dekker-HorlingsonderwijsaccountantsScholen krijgen binnenkort extra ondersteuning bij het uitvoeren van de gewichtenregeling, de regeling die bepaalt hoeveel achterstandsmiddelen een school krijgt. Daarnaast worden zij strenger gecontroleerd of ze wel de juiste gewichten aan leerlingen toekennen en het geld krijgen waar ze recht op hebben. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker wil onder meer een standaard ouderverklaringsformulier gaan voorschrijven zodat scholen beter inzicht krijgen in het opleidingsniveau van de ouders van hun leerlingen. Dat opleidingsniveau bepaalt mede wel gewicht een leerling heeft. Scholen die nu al extra worden gecontroleerd, krijgen een advies op maat over de manier waarop zij hun administratie kunnen verbeteren.

Dekker neemt deze maatregelen omdat de huidige gewichtenregeling ingewikkeld is en scholen veel fouten maken bij het toekennen van de gewichten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bleek vorig jaar dat bijna een op de drie leerlinggewichten onjuist wordt bepaald. Ook uit de controle van de toewijzing van leerlinggewichten die het ministerie van Onderwijs (OCW) begin dit schooljaar startte, blijkt dat de foutmarge hoog is.

Gewichtenregeling op de schop

Het gaat vooralsnog om tijdelijke maatregelen. Dekker wil uiteindelijk de hele gewichtenregeling aanpassen. Hij gaat daartoe onderzoeken of niet scholen maar consultatiebureaus kunnen worden ingezet bij het toekennen van gewichten. Ook bekijkt hij of en hoe de indeling van de gewichtencategorieën en de hoogte van de gewichten moet worden aangepast. Scholen zouden zich via Vensters PO kunnen verantwoorden over de besteding van hun onderwijsachterstandsmiddelen, schrijft hij.

Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt naar verwachting aan het eind van het jaar duidelijk. Dekker nam wel alvast een schot voor de boeg door te stellen dat de etniciteit van de ouders van een leerling geen rol zal spelen bij het bepalen van gewichten. Hoewel de etniciteit van de ouders van een leerling een goede voorspeller is van de kans dat een kind een onderwijsachterstand heeft, wil Dekker daar niet aan beginnen, onder meer omdat dat ‘stigmatiserend’ zou werken.

De PO-Raad

De PO-Raad dringt al langer aan op het aanpassen van de gewichtenregeling. De PO-Raad vindt die onnodig ingewikkeld en voor te veel administratieve lasten zorgen. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Tegelijkertijd moeten onjuistheden in de aanvraag van gewichtenmiddelen worden voorkomen, het betreft immers publiek geld.

De gefaseerde bezuiniging op de gewichtenregeling (vanuit regeerakkoord Rutte I) zal in 2015 komen op het structurele niveau van vijftig miljoen euro. Deze bezuiniging werd ingeboekt omdat het aantal leerling met en gewicht daalt. Dat komt omdat het opleidingsniveau van de ouders toeneemt. Onderwijsachterstand is echter relatief. Vandaar ook dat de PO-Raad met OCW, mede in het kader van een nieuwe gewichtenregeling zal bespreken, hoe het totaalbudget voor onderwijsachterstanden kan worden verdeeld gegeven de toename van het opleidingsniveau van de ouders.

Bron: www.poraad.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!