Het ministerie van OCW heeft de definitieve bedragen bekendgemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023. De bedragen voor komend schooljaar en de betaaldata zijn te vinden via www.nponderwijs.nl. Voor zowel po als vo geldt dat de bekostiging van schooljaar 2022-2023 indien nodig kan worden besteed in de twee schooljaren erna, tot en met 2024-2025 (natuurlijk wel via een bestemmingsreserve). Verder is er geld vrijgemaakt om personeel op 15% van de scholen met de relatief hoogste achterstandsscore ruimer te belonen. De vestigingen die hiervoor in schooljaar 2022-2023 in aanmerking komen, zijn dezelfde als in schooljaar 2021-2022. Deze arbeidsmarkttoelage is alleen bedoeld voor schooljaar 2022-2023.

Vanuit de NPO-gelden komt opnieuw een vast bedrag per leerling beschikbaar. Dit bedrag wordt met 50% opgehoogd voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Het aantal leerlingen wordt uiterlijk in november 2022 vastgesteld en berekend op basis van het door de accountant gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 2021. Scholen met veel leerlingen met een hoger risico op onderwijsachterstand ontvangen daarnaast een extra bedrag. Dat bedrag is voor schooljaar 2022-2023 substantieel opgehoogd.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!