De loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs is gedicht. Op 20 mei 2022 ondertekenden de PO-Raad en de vakbonden het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 22 april was gesloten. Er komt ook extra beloning voor schoolleiders.
De hoofdpunten:
● In de cao voor primair onderwijs worden voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten nieuwe salarisschalen geïntroduceerd. Deze zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs. Het jaarloon voor de meeste medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
● De komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
● De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
● Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
● Directeuren en adjunct-directeuren krijgen aanvullend een arbeidsmarkttoelage voor de komende vijf jaar.
● Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

De Cao po 2022 vindt u hier.


Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!