Een nieuw dashboard geeft schoolbesturen inzicht in de meerjarige financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse, door OCW bekostigde onderwijsinstellingen. De gegevens komen uit de informatie die besturen jaarlijks bij DUO aanleveren.
Met dit dashboard, geïnitieerd door OCW, wordt het eenvoudiger om de inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van besturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) in het dashboard beschikbaar.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het gesprek over de financiële positie tussen besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.
Het dashboard geeft geen duiding aan de financiële gegevens; die is te vinden in de Financiële staat van het Onderwijs; op de websites van de sectororganisaties en instellingsbesturen en in de jaarverslagen van de besturen.
Binnen het dashboard kan worden gezocht op onderwijssector; besturen of samenwerkingsverbanden; totaal baten of rijksbijdragen; naam of nummer van het bestuur of samenwerkingsverband en jaartal.

Het dashboard kent de hoofdcategorieën jaarrekening, financiële kengetallen en continuïteitsparagraaf. Elke categorie biedt verdere selectiemogelijkheden.

Het dashboard is te vinden op:

https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/dashboard-baten-en-lasten-besturen

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!