De deadline van 1 juli voor het indienen van de jaarstukken en gevalideerde bekostigingsgegevens 2019 blijft. Maar er komt wel een coulanceregeling voor instellingen die de datum van 1 juli niet halen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten.

Vanaf 15 juni kan een bevoegd gezag een email sturen naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl). Het ICO stuurt vervolgens een formulier met een aantal standaardvragen. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd. OCW zal binnen drie werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging via ICO laten weten of de aanlevering later dan 1 juli kan plaatsvinden.
Een aantal onderwijsaccountantskantoren heeft zorgen geuit over het mogelijk niet altijd halen van de deadline van 1 juli 2020. Naar aanleiding daarvan hebben OCW, de inspectie en DUO een inventarisatie gedaan. Daarbij baseerden zij zich op informatie van de sectorraden, de Branchevereniging voor Onderwijsbedrijfsvoering, de Samenwerkende Register Accountants, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie besloten om voor de indiening van de jaarverslagen en waar van toepassing ook de bekostigingsgegevens een deadline van 1 juli te handhaven, in combinatie met een coulanceregeling.  

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!