Vorig jaar zijn de maatschappelijke thema’s voor 2019 en 2020 bekend gemaakt. Inmiddels is hier toch een aanvulling op gekomen voor het verslagjaar 2020: het thema corona. “De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven”, schrijft minister Slob. “Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.” Slob vraagt schoolbesturen om in hun bestuursverslag toe te lichten welke invloed corona had op het (onderwijskundig) beleid, het financieel resultaat in 2020 en de meerjarenbegroting vanaf 2021. Wat minister Slob wil teruglezen in het jaarverslag: welke keuzes heeft u moeten maken, die hebben gezorgd dat iets juist wel of niet of anders is gebeurd? En: kunt u benoemen wat de voornaamste (verwachte) meerkosten zijn als gevolg van de coronacrisis?

De maatschappelijke thema’s voor het primair onderwijs zijn:
• Strategisch personeelsbeleid
• Passend onderwijs
• Allocatie van middelen naar schoolniveau
• Werkdruk
• Onderwijsachterstanden
• Corona.
Daarnaast zijn twee thema’s aangewezen waarover vragen zijn opgenomen in XBRL: werkdruk en onderwijsachterstanden. Zie voor meer informatie de brief van minister Slob.Voor het voortgezet onderwijs zijn de maatschappelijke thema’s:
• Strategisch personeelsbeleid (HRM)
• Passend onderwijs
• Allocatie van middelen naar schoolniveau
• VMBO-Techniek
• Toetsing en examinering
• Corona
Ook hier zijn twee thema’s aangewezen waarover vragen over zijn opgenomen in XBRL: toetsing en examinering en convenantsmiddelen. Zie voor meer informatie de brief van minister Slob.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!