Wat mogen scholen registreren met betrekking tot een coronabesmetting? Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Dat vinden de PO-Raad en VO-raad onwerkbaar. Zij ontwikkelden, na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW, een handreiking om scholen te ondersteunen.
Om een veilige leer- en werkomgeving re creëren en een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen, willen scholen bij een ziekmelding graag weten of hier sprake is van corona. Wettelijk gezien mag dit echter niet. Scholen mogen registreren dat iemand ziek is, maar niet wat die persoon mankeert.
De school mag coronabesmettingen van leerlingen alleen registreren, als zij hiervoor een doel heeft dat voor iedereen helder is, en wanneer er individuele toestemming is gegeven door degene om wie het gaat. De door de twee sectorraden opgestelde handreiking geeft scholen tips voor het goed omgaan met gegevens over corona-besmettingen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!