De Inspectie van het Onderwijs controleert in het tweede halfjaar van 2022 of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. Het gaat om een specifiek onderzoek dat ook in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.
De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor schipperskinderen, internationaal georiënteerd basisonderwijs, opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties, leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, materiële instandhouding brancardliften in het (voorgezet) speciaal onderwijs, materiële instandhouding schoolbaden in het (voorgezet) speciaal onderwijs, culturele minderheden in het speciaal basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs, en de beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
Verder kijkt de inspectie naar het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 en de teldatum 1 oktober 2021.
Het gat om een steekproef; de inspectie controleert slechts een deel van de scholen. Hiervoor maken inspecteurs een afspraak met de scholen. De bevindingen worden gedeeld met de school. Daarna stelt de inspectie een definitief rapport op, dat wordt verstuurd naar de school en het bestuur. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlingengegevens zijn betrokken, wordt het rapport niet openbaar gemaakt. Als de uitkomsten van het onderzoek gevolgen hebben voor de bekostiging, wordt dit vermeld in de afrondingsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!