Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de inspectie besloten om voor de controle op de aanbestedingen over 2016 terug te keren naar de werkwijze zoals is beschreven in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In de versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, die rond 5 december 2016 aan het onderwijsveld beschikbaar wordt gesteld, is deze wijziging verwerkt.

 

In het OAP 2016 was een verlichting van de controle op de naleving van de aanbestedingswetgeving opgenomen. De Tweede Kamer had echter vragen over deze aanpassing van de werkzaamheden van de accountant. Ook de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk staan kritisch tegenover deze verlichting. Daarom heeft de Inspectie een nieuwe tekst aan de accountants voorgelegd die een beperkte verlichting van de controle op de Europese aanbesteding inhoudt, maar een forse verzwaring van de controle op de nationale aanbestedingsregels. In overleg met de accountants is daarom besloten om de tekst uit het OAP 2015 weer op te nemen in die van 2016.

De werkzaamheden van de accountant betreffende de Europese aanbesteding komen er samengevat op neer dat de accountant een kwantitatieve toets uitvoert. Voor de nationale aanbesteding voert de accountant een kwalitatieve toets uit. Met name het normenkader voor de nationale aanbesteding is niet eenduidig. Dit betekent dat dit voor de accountants moeilijk te controleren is. Mede daarom voeren de accountants al jaren overleg met de Inspectie over de controle op de naleving van de aanbestedingswet. In 2017 zal de vorig jaar opgerichte werkgroep onderwijs van de NBA overleg voeren met de inspectie om tot werkbare controlevoorschriften met betrekking tot de Aanbestedingswet te komen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!