Onlangs is er een vervolg gegeven aan het evaluatieoverleg over de continuïteitsparagraaf. Daaraan namen alle betrokken partijen (brancheorganisaties, accountants, Inspectie, DUO en het ministerie van OCW) deel. De inspectie rapporteerde haar eerste bevindingen m.b.t. een speciaal themaonderzoek, dat zij heeft ingesteld naar het jaarverslag 2013. Het overgrote deel van de besturen heeft daarin ook een continuïteitsparagraaf opgenomen. Hierbij valt op dat de kengetallen, de meerjarenbalans en de meerjarenbegroting daarvan veelvuldig deel uitmaken. Dit geldt voor alle sectoren. In mindere mate geldt dit voor de overige rapportages die in de continuïteitsparagraaf moeten worden opgenomen, te weten de rapportages m.b.t. risicobeheer en de belangrijkste risico’s en maatregelen.
Zoals eerder gemeld, zal separaat aan de EFJ-set een opgaveformulier (e-formulier) toegevoegd worden waarop de gegevens uit de continuïteitsparagraaf kunnen worden opgenomen en aangeleverd. Binnenkort ontvangen alle scholen een nadere, toelichtende brief waarin de minister nader ingaat op de verschillende punten die uit de evaluatie naar voren kwamen en waarin wordt aangegeven hoe verder wordt omgegaan met dit onderdeel uit het jaarverslag.
Speciale aandacht krijgt daarbij de samenstelling van de gegevensset, waarover later dit jaar nader zal worden overlegd. Voor het jaarverslag 2014 blijven de inrichtingsvoorschriften onveranderd.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!