De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van vijfhonderd euro en een aantal belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Hoofdpunten van het akkoord zijn versobering van de bovenwettelijke regeling analoog aan die in andere onderwijssectoren in combinatie met reparatie van het 3e WW-jaar, een eenmalige uitkering van 500 euro bruto in het najaar van 2017 en een looptijd van 12 maanden. Het concept-principeakkoord wordt op 31 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen.

Het totale pakket reparatie van de WW, de aanvullende uitkering en de extra aanvullende uitkering sluit nauw aan bij de afspraken in de overige onderwijssectoren. Met als verschil dat de maximale uitkering in het hbo hoger is dan in de andere sectoren. Lees het principe-akkoord hier.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!