‘Meer geld nodig voor aanpak lerarentekort’

‘Meer geld nodig voor aanpak lerarentekort’

De grote steden en hun schoolbesturen vragen minister Slob om 60 miljoen euro bij te dragen voor de aanpak van het lerarentekort. De schoolbesturen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam presenteerden in januari 2020 hun noodplannen. Rotterdam denkt € 20,8 miljoen nodig te hebben; Den Haag € 16,7 miljoen; Amsterdam € 22,3 miljoen.

De noodplannen bevatten maatregelen die direct ingezet kunnen worden. Er is aandacht voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en het behouden van leraren in kwetsbare wijken. Vooral scholen waar sprake is van leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand, krijgen hun vacatures niet vervuld.

Eerder liet minister Slob weten dat hij 9 miljoen euro extra uittrekt om in de vijf grote steden meer zij-instromers beter te kunnen begeleiden. Ook gaat hij bekijken of wet- en regelgeving kan worden versoepeld zodat scholen bijvoorbeeld andere lestijden kunnen aanhouden en anders met bevoegdheden kunnen omgaan. De schoolbesturen vinden dit echter niet toereikend.

 

 

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

Scholen en hun besturen krijgen een compliment van OCW: het ministerie vindt dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) snel en goed hebben uitgevoerd.

Het ministerie is ook positief over de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Zij noemt dit ‘een handig instrument’ voor het inrichten van IBP op school. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regelen van de rechten van betrokkenen, waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen precies moeten regelen.

Het kan hierbij gaan om leerlingen, ouders of medewerkers van de school. Door de AVG hebben zij meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school. Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

De nieuwe versie van de handreiking gaat ook in op de informatieplicht van scholen. Een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht wordt tevens uitgelegd.

In bepaalde situaties moeten scholen zelf beoordelen wat de beste reactie is. Zo lijkt het niet nodig om aan ouders melden dat een leerling staat te zoenen in het fietsenhok. Maar als die leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys, is dat misschien wel verstandig, aldus het ministerie. De handreiking gaat in op de vraag in welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren.

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

Scholen en hun besturen krijgen een compliment van OCW: het ministerie vindt dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) snel en goed hebben uitgevoerd.

Het ministerie is ook positief over de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Zij noemt dit ‘een handig instrument’ voor het inrichten van IBP op school. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regelen van de rechten van betrokkenen, waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen precies moeten regelen.

Het kan hierbij gaan om leerlingen, ouders of medewerkers van de school. Door de AVG hebben zij meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school. Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

De nieuwe versie van de handreiking gaat ook in op de informatieplicht van scholen. Een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht wordt tevens uitgelegd.

In bepaalde situaties moeten scholen zelf beoordelen wat de beste reactie is. Zo lijkt het niet nodig om aan ouders melden dat een leerling staat te zoenen in het fietsenhok. Maar als die leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys, is dat misschien wel verstandig, aldus het ministerie. De handreiking gaat in op de vraag in welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren.

 

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

Scholen kunnen hun privacybeleid een stevige basis geven door personeelsleden hier daadwerkelijk bij te betrekken. Samen met het management kunnen zij bekijken waar de risico’s zitten en welke vragen er leven. Het management moet niet alleen controleren of scholen zich aan de richtlijnen houden, maar personeel hiertoe ook inspireren. Verder moeten scholen zich realiseren dat informatiebeveiliging en privacy (IBP) nooit klaar zijn. Ze moeten zichzelf steeds blijven afvragen of zij de juiste dingen doen.

Deze tips komen van Mieke Engelbertink, informatiemanager bij Dynamiek Scholengroep. Zij waarschuwde in een vraaggesprek voor de website van de PO-Raad voor bepaalde commerciële partijen, die pretenderen met allerlei portals en systemen IBP te kunnen regelen. ‘IBP regel je niet met een systeem, dat moet tussen de oren van mensen komen’, aldus Engelbertink. Zij wijst scholen op de gratis Aanpak IBP van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad: ‘Meer is niet nodig.’

Scholen zijn wettelijk verplicht de IBP te regelen. De aanpak IBP helpt hen op weg, zodat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen naleven.

 

 

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

Scholen kunnen hun privacybeleid een stevige basis geven door personeelsleden hier daadwerkelijk bij te betrekken. Samen met het management kunnen zij bekijken waar de risico’s zitten en welke vragen er leven. Het management moet niet alleen controleren of scholen zich aan de richtlijnen houden, maar personeel hiertoe ook inspireren. Verder moeten scholen zich realiseren dat informatiebeveiliging en privacy (IBP) nooit klaar zijn. Ze moeten zichzelf steeds blijven afvragen of zij de juiste dingen doen.

Deze tips komen van Mieke Engelbertink, informatiemanager bij Dynamiek Scholengroep. Zij waarschuwde in een vraaggesprek voor de website van de PO-Raad voor bepaalde commerciële partijen, die pretenderen met allerlei portals en systemen IBP te kunnen regelen. ‘IBP regel je niet met een systeem, dat moet tussen de oren van mensen komen’, aldus Engelbertink. Zij wijst scholen op de gratis Aanpak IBP van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad: ‘Meer is niet nodig.’

Scholen zijn wettelijk verplicht de IBP te regelen. De aanpak IBP helpt hen op weg, zodat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen naleven.

Zo besteed je leermiddelen aan

Zo besteed je leermiddelen aan

Besturen in het vo en po investeren veel geld in leermiddelen. Scholen vallen, omdat ze gefinancierd worden door de overheid, onder de aanbestedingsplicht. Het aanbesteden van leermiddelen is vaak een flinke klus waar veel bij komt kijken. Schoolbesturen verliezen die handigheid vaak ook weer, omdat ze meestal maar eens in de vier à vijf jaar aanbesteden.

Om die reden hebben Kennisnet en SIVON samen met schoolbesturen ervaringen en best practices op een rij gezet. Deze kunnen schoolbesturen helpen bij hun aanbesteding. De best practices besteden aandacht aan de verschillende fases van aanbesteding: de voorbereiding door de school; verkenning van de markt; inrichting van de aanbesteding; formulering van de vraag met behulp van een Programma van Eisen (PvE); voorwaarden in de aanbesteding; en contractmanagement.

U vindt alle tips in de publicatie ‘Best practices voor het aanbesteden van leermiddelen’.