Twee subsidies moeten gelijke kansen bevorderen

Twee subsidies moeten gelijke kansen bevorderen

Dit voorjaar komen twee bijzondere subsidies beschikbaar die de kansengelijkheid van leerlingen moeten bevorderen. Voor het inrichten, doorontwikkelen, verbreden of verlengen van heterogene brugklassen komt per vestiging een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Een tweede subsidie is bedoeld om onnodig zittenblijven te verankeren in de schoolcultuur en het onderwijsbeleid.
De subsidie voor heterogene brugklassen kan tot en met 18 april worden aangevraagd. Deze is in het leven geroepen omdat leerlingen in groep 8 van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd minder kansen hebben gehad om zich verder te ontwikkelen. Deze subsidie bestaat uit NPO-gelden en moet ertoe leiden dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo wordt te vroege selectie voorkomen.
Tot 1 mei 2022 kunnen schoolbesturen bovendien subsidie aanvragen voor het voorkomen van onnodig zittenblijven. Verder is geld beschikbaar voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd. Ook deze subsidie moet leerlingen compenseren voor het feit dat zij in de coronatijd minder les hebben gehad. Zittenblijven is niet voor elke leerling de beste optie, vindt OCW. Deze subsidie kan worden aangevraagd van 8 maart tot 1 mei. Per vestiging is € 15.000 tot € 25.000 beschikbaar.

Kom naar seminar Horlings Nexia op 14 januari!

Kom naar seminar Horlings Nexia op 14 januari!

Weet u al wat de wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarrekeningcontrole per 2020 voor uw organisatie gaat betekenen? En hoe u het ziekteverzuim in uw onderwijsorganisatie kunt terugdringen? Deze twee onderwerpen staan centraal op een seminar van Horlings Nexia op dinsdagmiddag 14 januari 2020 in Amsterdam. Het seminar is bedoeld voor hoofden van de financiële afdeling/controllers en hoofden van HRM/personeelszaken.

U wordt op 14 januari vanaf 15.00 uur verwelkomd. Van 15.30 tot 16.30 uur verzorgt Horlings een sessie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarrekeningcontrole per 2020. We bespreken ook de vereisten voor het bestuursverslag en geven een update over de laatste ontwikkelingen rondom de verantwoording van verschillende posten in de jaarrekening. Daarnaast besteden we aandacht aan de kansen die de werkkostenregeling biedt om uw personeel extra te belonen binnen de fiscale vrije ruimte.

Na de pauze, vanaf 16.45 uur, verzorgt organisatie-adviesbureau My Mind Farm een sessie over het verbeteren van prestaties en het terugdringen van ziekteverzuim. Deze organisatie biedt trainingen waarbij mensen die werken in het onderwijs hun aandachtsvaardigheden, emotionele intelligentie en communicatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen. Capgemini beschreef in een recent verschenen rapport sterk positieve effecten van training in emotionele intelligentie, en noemde het de belangrijkste vaardigheid om te trainen in een tijd van opkomende automatisering en kunstmatige intelligentie.

Tijdens de pauze en borrel na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Kom ook naar dit informatieve seminar! U kunt zich hier opgeven. Het seminar vindt plaats in het pand van Horlings, Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam. U kunt parkeren in de WFC parkeergarage. Uitrijkaarten zijn na afloop van het seminar beschikbaar. Wij zijn ook goed bereikbaar via metro- en treinstation Lelylaan.

Onderwijsstaking 5 oktober: overleg met MR en ouders

Onderwijsstaking 5 oktober: overleg met MR en ouders

Leerkrachten in het basisonderwijs voeren donderdag 5 oktober actie voor een beter salaris en minder werkdruk. “De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel beter onderwijs”, aldus vakbond CNV. Scholen moeten hun leerkrachten de mogelijkheid geven om aan de staking mee te doen. In verband met de zorgplicht, is overleg met ouders en de MR echter wel noodzakelijk.  Overlast voor de organisatie, ouders en leerlingen moet zoveel mogelijk worden beperkt. (meer…)

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers in het onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Leerkrachten die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen immers bij aan de kwaliteit van onderwijs.
In de CAO voor PO en VO zijn daarom vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid (PO) en persoonlijk budget (VO). Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is belangrijk dat u voor de jaarrekeningcontrole 2015 heeft geïnventariseerd of medewerkers van de regeling gebruikmaken, zodat een goede inschatting van de benodigde voorziening kan worden gemaakt. (meer…)

Afspraken brengen cao 2016 dichterbij

Afspraken brengen cao 2016 dichterbij

CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hebben onlangs hun handtekening gezet onder een aantal afspraken die een cao-akkoord over 2016 dichterbij brengen. Globaal gaat het om drie onderwerpen: een salarisafspraak, een afspraak over de ketenbepaling in de Wwz en één over de transitievergoeding uit de Wwz. Bestuurders in het PO worden hiermee in de laatste periode van 2015 geconfronteerd met een lastenverhoging die leidt tot een negatief resultaat ten opzichte van de begroting. (meer…)

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers in het onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Leerkrachten die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen immers bij aan de kwaliteit van onderwijs.
In de CAO voor PO en VO zijn daarom vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid (PO) en persoonlijk budget (VO). Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is belangrijk dat u voor de jaarrekeningcontrole 2015 heeft geïnventariseerd of medewerkers van de regeling gebruikmaken, zodat een goede inschatting van de benodigde voorziening kan worden gemaakt. (meer…)