Grensbedragen voor WNT zijn aangepast

Grensbedragen voor WNT zijn aangepast

De grensbedragen voor de WNT zijn dit jaar veranderd. Hierdoor liggen de normbedragen een stuk lager dan € 179.000 (de oude norm). Ons advies aan het interne toezichthoudend orgaan is te bepalen in welke klasse de onderwijsinstelling valt en hier de norm voor de beloning van de bestuurder en de toezichthouders op af te stemmen. (meer…)

Controle op aanbestedingen terug bij af

Controle op aanbestedingen terug bij af

Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de inspectie besloten om voor de controle op de aanbestedingen over 2016 terug te keren naar de werkwijze zoals is beschreven in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In de versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, die rond 5 december 2016 aan het onderwijsveld beschikbaar wordt gesteld, is deze wijziging verwerkt. (meer…)

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Het ziet ernaar uit dat schoolbesturen bij wet verplicht worden om hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt. Hiermee krijgt het ministerie van OCW een juridische basis om besturen te sanctioneren die weigeren hun jaarverslag te publiceren. (meer…)

Regeling Onderwijs- accountantsprotocol wijzigt

Regeling Onderwijs- accountantsprotocol wijzigt

In Den Haag wordt hard gewerkt aan de gewijzigde regeling Onderwijs accountantsprotocol, die op 5 december 2016 beschikbaar komt en in januari 2017 wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wijzigt onder andere op het gebied van aanbestedingen en de bescherming van persoonsgegevens. (meer…)

Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

De Tweede Kamer stemde onlangs in met de Wet versterking bestuurskracht, waarmee onderwijsminister Jet Bussemaker faillissementen, wanbeheer en andere drama’s in het onderwijs wil voorkomen. In eerste instantie waren veel fracties niet enthousiast over de nieuwe wet. Maar nadat de Tweede Kamer vorige week een aantal wijzigingen aanbracht, haalde die toch een meerderheid. (meer…)

Controle op aanbestedingen terug bij af

Wijziging Aanbestedingswet aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten het aanbesteden efficiënter en effectiever maken. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor 18 april 2016 door de lidstaten geïmplementeerd moeten zijn. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. (meer…)