Op 31 december 2020 liep de looptijd van de CAO VO 2020 af. De sociale partners hebben echter besloten om deze CAO niet op te zeggen. De cao is van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.
Op 7 april 2020 hebben de VO-Raad en de achterbannen van de onderwijsbonden ingestemd met het overeengekomen onderhandelingsakkoord voor de CAO VO 2020. Op basis hiervan zijn in 2020 de volgende loonsverhogingen doorgevoerd:
· De salarissen en salarisschalen zijn per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%.
· In juni 2020 is een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,– naar rato van de betrekkingsomvang.
· De eindejaarsuitkering is met 0,6% verhoogd naar 8%.

Verder is vanaf 1 augustus 2020 het aantal treden in schaal 12 teruggebracht van 16 naar 12. Dit is vooral relevant voor het middenmanagement op de scholen.

Bovendien gelden vanaf 2020 door het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) dezelfde regels voor alle medewerkers in het VO. In het verleden bevatte de CAO op bepaalde onderdelen nog twee regelingen. De regels die in het verleden van toepassing waren op het bijzonder onderwijs gelden nu voor alle medewerkers in het VO.

De VO-raad wil echter wel tot een nieuwe CAO VO komen. De gesprekken hierover met de onderwijsbonden zijn eind januari 2021 gestart.


Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!