Een nieuw onderhandelaarsakkoord zorgt ervoor dat alle medewerkers in het primair onderwijs een extra toelage krijgen. Verder krijgen leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs, een arbeidsmarkttoelage.
De PO-Raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv hebben hierover een onderhandelaarsakkoord gesloten. Zij hebben de lopende cao voor primair onderwijs opengebroken; deze loopt nu door tot en met 31 december 2020.
Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage komt bovenop de eindejaarsuitkering.
Volgens de cao primair onderwijs zouden de functies van onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden voor 1 augustus 2020 worden geactualiseerd. Dat is door de uitbraak van corona niet gelukt. Hiervoor geldt nu de deadline van 1 november 2020. De consequenties voor de beloning worden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd.
De achterbannen van de genoemde organisaties bepalen de komende tijd hun standpunt over dit onderhandelaarsakkoord.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!