Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bevestigt dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs vrijgesteld blijven van btw.

Tijdens het algemeen overleg over passend onderwijs op 30 juni jongstleden werd al duidelijk dat de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden (swv’s) ook na 1 augustus 2016, wanneer de huidige btw-overgangsregeling voor swv’s afloopt, zou blijven bestaan. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW deed hierover toezeggingen.

Zijn collega Wiebes van Financiën bevestigt dit in zijn uitwerking van fiscale moties en toezeggingen. De kern van het verhaal is dat swv’s op grond van de Wet op de omzetbelasting onder de sociaal-culturele vrijstelling worden gebracht.

‘Verder geldt voor het verzorgen van onderwijs (met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen) door scholen de btw-onderwijsvrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor de prestaties van scholen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor zover deze prestaties zijn aan te merken als nauw met het verzorgen van onderwijs samenhangende prestaties’, aldus Wiebes in zijn uitwerking.

Onder bepaalde voorwaarden kan volgens de staatssecretaris van Financiën bijvoorbeeld het tijdelijk ter beschikking stellen van (niet-)onderwijzend personeel van een school aan een samenwerkingsverband passend onderwijs worden aangemerkt als nauw met het onderwijs samenhangende prestatie die van btw is vrijgesteld.

Bron: VOS/ABB

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!