Naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad is er op de website van de Rijksoverheid een bericht verschenen waarin wordt aangegeven dat verscheidene Ministeries een akkoord zouden hebben gesloten met de Belastingdienst over de BTW-aspecten bij samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs.

In de uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat het gezamenlijk verzorgen van voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO-opleidingen) door een tweetal samenwerkende ROC’s niet is belast met BTW. De Hoge Raad oordeelde dat als de ROC’s al prestaties tegen een vergoeding verrichten (wat in beginsel zou leiden tot BTW-plicht), deze ‘steunprestaties’ van de beide ROC’s onderdeel uitmaken van het gezamenlijk aangeboden (voor de BTW vrijgestelde) onderwijs.

De in het bericht neergelegde visie is dat de onderwijsvrijstelling zou gelden voor samenwerkingsverbanden tussen basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo-instellingen. Dit zou onder andere vmbo’s en mbo’s de mogelijkheid geven om gezamenlijke leerroutes aan te bieden zonder dat daarbij BTW verschuldigd is over de samenwerking. Ook zouden ROC’s en HBO-instellingen in samenwerkingsverband bijvoorbeeld een associate degree traject kunnen verzorgen, zonder geconfronteerd te worden met BTW-heffing.

Vanwege de volgens het Ministerie van Financiën mogelijke onduidelijkheden in het nieuwsbericht is het inmiddels verwijderd. Desgevraagd heeft het Ministerie van Financiën ons op 1 maart 2016 medegedeeld dat op korte termijn een nieuwe versie van het bericht wordt gepubliceerd en dat er een wijzigingsbesluit gaat komen. Het advies is dan ook deze nadere berichtgeving even af te wachten vooraleer conclusies over de reikwijdte van het arrest te trekken.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!