In het VO komt het vaak voor: er worden kluisjes verhuurd aan leerlingen. In beginsel is de verhuur van deze kluisjes een met BTW belaste prestatie. Als er huur in rekening wordt gebracht, dient er 21 procent BTW over te worden geheven.

Vanuit dit perspectief verdient het de voorkeur om de verhuur van de kluisjes onderdeel te maken van de ouderbijdragen. Deze zijn vrijwillig. Scholen kunnen aan ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor kosten van bijvoorbeeld schoolkampen, excursies of (het gebruik van) een tablet of laptop. Als een ouder er voor kiest hiervoor niet te betalen, dan is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden voor alle zaken die deel uitmaken van het vastgestelde onderwijsprogramma. In ieder geval kan het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage nooit een reden zijn om een leerling de toegang tot de school te weigeren. Op het gebied van schoolkosten heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem. De oudergeleding binnen de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Als de huur van een kluisje niet expliciet wordt gemaakt in de ouderbijdrage, is er geen BTW verschuldigd. Dat scheelt toch weer 21 procent kosten voor de ouders.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!