De leden van de onderwijsbonden AOb en FvOv stemmen in met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De VO-raad en de bonden maakten eerder al bekend akkoord te gaan. De CAO VO 2016-2017 is hiermee in formele zin een feit.
Momenteel wordt de inhoud van het onderhandelaarsakkoord vertaald naar cao-teksten. Het is de verwachting dat deze teksten deze maand worden gepubliceerd. De nieuwe CAO gaat op 1 juli 2016 van kracht, en loopt tot 1 oktober 2017. De nieuwe salarisschalen worden begin juni beschikbaar gesteld.

De in 2015 door de VO-raad geadviseerde structurele loonsverhogingen worden in de salaristabellen verwerkt (0,8% en 1,25%). Daarnaast worden de lonen per 1 juli 2016 met 3 procent verhoogd. De eenmalige uitkering in juli 2016 komt overeen met het bedrag aan loonsverhoging van 3 per per januari 2016. Tenslotte ontvangen de werknemers in april 2017 een eenmalige uitkering van 500 euro (bruto) naar rato van de betrekkingsomvang.

Lees op de website van de VO-raad meer over de nieuwe cao.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!