De bekostiging van scholen voor primair onderwijs wordt vereenvoudigd. Het wetsvoorstel dat hiertoe was opgesteld, is er door: het werd op 26 januari aangenomen in de Tweede Kamer, en vervolgens op 23 februari door de Eerste Kamer. De wijzigingen die voortvloeien uit deze wet zullen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 ingaan.
De Wet vereenvoudiging bekostiging po heeft gevolgen voor het (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden. De regels voor hun bekostiging worden duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar.
De wet wordt verder uitgewerkt in aparte besluiten, waaronder het besluit bekostiging WPO (basisonderwijs) en het besluit bekostiging WEC ((voortgezet) speciaal onderwijs).
Vanaf 2023 loopt de bekostiging per kalenderjaar. Dit betekent ook het einde van de overlopende balanspost ‘vordering op OCW’. Boekhoudkundig zal het eigen vermogen van schoolbesturen door het verdwijnen van genoemde balanspost dalen. Dit is van invloed op verschillende signaleringswaarden die OCW gebruikt bij de beoordeling van de financiën van schoolbesturen. Minister Slob heeft toegezegd dat er in dit verband coulant mee zal worden omgegaan als schoolbesturen onder de signaleringswaarden komen.
Meer informatie over de nieuwe wet vindt u hier.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!