Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de bekostiging van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden eenvoudiger wordt en beter voorspelbaar. Als beide Kamers instemmen met het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.
Dit wetsvoorstel gaat zo veel mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Dat wordt op de volgende manier geregeld:
● er wordt niet meer gekeken naar de gemiddelde leeftijd van leraren;
● voor leerlingen in de onderbouw en bovenbouw geldt hetzelfde bedrag;
● de bekostiging voor personeel en materieel wordt samengevoegd tot één bedrag;
● de personele bekostiging gaat over van schooljaar naar kalenderjaar, waardoor de gehele bekostiging plaatsvindt per kalenderjaar. Hierdoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari van het voorgaande jaar;
● voor het speciaal basisonderwijs wordt de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk betaald op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, net als in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Door deze wijzigingen kunnen de bedragen voor een schoolbestuur hoger of lager uitvallen ten opzichte van de huidige berekening. Een overgangsregeling moet dit de eerste drie jaren ondervangen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!
Ik wil informatie ontvangen over:

You have Successfully Subscribed!