Continuïteit en doelmatigheid zijn met ingang van 1 januari 2021 een bekostigingsvoorwaarde geworden. De inspectie ziet toe op de naleving hiervan.

Onder continuïteit wordt verstaan dat het bevoegd gezag verplicht is de middelen van de school zo te beheren dat het voortbestaan van de school is verzekerd. Deze bekostigingsvoorwaarde vloeit voort uit de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.
Het bestuur moet inzicht hebben in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar beleid op uitzetten. In het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het jaarverslag moet zo’n continuïteitsparagraaf bevatten. En de intern toezichthouder moet het jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf goedkeuren. De inspectie zal zich met betrekking tot de continuïteit tot 1 augustus 2021 stimulerend opstellen en alleen een onvoldoende geven wanneer een bestuur niet voldoet aan de elementen van de basiskwaliteit.

Vanaf 1 januari 2021 is ook een doelmatige besteding van de bekostiging een bekostigingsvoorwaarde. De inspectie ziet toe op de naleving hiervan en ook dat de interne toezichthouder zich over deze taak verantwoordt in het jaarverslag 2020.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!