De bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld. De prijsbijstelling ten opzichte van 2015 bedraagt 0,2%. Door vrijval van een tweetal andere budgetten ten gunste van de materiële bekostiging wordt de materiële bekostiging nog eens opgehoogd met in totaal ruim € 30 miljoen.

De bedragen voor 2016 worden naast de prijsbijstelling nog extra verhoogd als gevolg van het vrijvallen van het grootste deel van het budget dat voor 2016 beschikbaar was voor de overgangsregeling in het kader van de overheveling van het buitenonderhoud (€ 23,3 miljoen). Voor het (speciaal) basisonderwijs komt het bedrag per vierkante meter (bruto vloeroppervlak) nu op € 15,61. Het bedrag van € 1,7 miljoen dat voor 2016 nog nodig is voor deze overgangsregeling, zal worden toegevoegd aan de materiële bekostiging van 2017. Daarnaast wordt per 2016 een bedrag van € 7,9 miljoen (ruim € 5 per leerling) toegevoegd aan de pve bedrijfsgezondheidszorg, aangezien de subsidie aan het Vf voor ondersteuning van schoolbesturen op het gebied van bedrijfsgezondheidzorg per 1 januari 2016 stopt en wordt toegevoegd aan de lumpsum.

Berekening prijscompensatie

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven dat de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Bij het bepalen van de hoogte van prijsbijstelling wordt jaarlijks de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in T-1 (2014);
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in T (2015);
  • de verwachte prijsontwikkeling in T+1 (2016).

Voor een nadere onderbouwing van de aanpassing van 0,2%, zie onderstaande onderbouwing op basis van de macro economische verkenning 2016 en het centraal economisch plan van 2015. De (begrotings)modellen in de toolbox worden zeer binnenkort aangepast met deze nieuwe bekostigingsgegevens.Schema materiele bekostiging 2015

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!