De bekostigingsbedragen voor het primair onderwijs in 2023 zijn bekend. En de definitieve regelingen bekostiging personeel voor 2021-2022 en 2022-2023 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.
Het ministerie van OCW komt nu al met de bekostigingsbedragen naar buiten, zodat onderwijsorganisaties hun begrotingen kunnen gaan maken. De officiële publicatie van de eerste regeling bekostiging 2023 volgt in november 2022. De bedragen worden eind september nog wel wat aangepast met een automatische prijsbijstelling. Wel zijn het extra geld voor het dichten van de loonkloof en de loonbijstelling 2022 al meegenomen. De bedragen zijn verwerkt in het model vereenvoudigde bekostiging. Met deze bedragen en dit model kunnen schoolorganisaties hun rijksbekostiging 2023 begroten.
Voor het personeel is, dankzij het dichten van de loonkloof met het vo, fors meer geld uitgetrokken. De nabetaling voor bekostiging personeel 2021-2022 vindt plaats in september; die voor 2022-2023 in oktober. Door de invoering van de vereenvoudiging bekostiging op 1 januari 2023 is de tweede regeling bekostiging personeel 2022-2023 ook de laatste regeling die is gebaseerd op schooljaarbasis. Per 1 januari 2023 is het kalenderjaar het uitgangspunt.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!