Basispoort, de toegangspoort voor veel digitaal lesmateriaal, heeft zijn overeenkomst met de schoolbesturen aangepast aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’. De PO-Raad en VO-raad hebben dit convenant met marktpartijen opgesteld en onlangs ondertekend. De nieuwe bewerkersovereenkomst van Basispoort treedt op 1 december 2015 in werking.

In de nieuwe Bewerkersovereenkomst is onder meer de ‘Privacy Bijsluiter’ opgenomen. Dit document maakt duidelijk welke gegevens Basispoort met welk doel in opdracht van de schoolbesturen verwerkt. Ook staan er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in die Basispoort in acht neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens. De PO-Raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wijzigingen, zoals vastgelegd staat in de gebruiksvoorwaarden van Basispoort.

Overleg over veiligheid

Basispoort is een samenwerking tussen zeven uitgeverijen en leveranciers van schoolmaterialen. Omdat veel leden van de PO-Raad gebruik maken van Basispoort, overleggen de PO-Raad en ICT-partner Kennisnet regelmatig met Basispoort over de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. In de beginfase in 2013 waren er namelijk diverse problemen.

Het gebruik van de Bewerkersovereenkomst is een belangrijke stap voorwaarts, omdat de privacy van leerlingen hiermee beter beschermd wordt. De ingangsdatum 1 december valt weliswaar midden in het schooljaar, maar de partijen wilden deze versteviging van de positie van scholen niet tot de zomervakantie op zich laten wachten.

Convenant privacy

De modelbewerkersovereenkomst is een onderdeel van het convenant privacy, waarmee de leden van de PO-Raad op 11 juni instemden. Dit convenant draagt bij aan een goede borging van de privacy van leerlingen. Dat is belangrijk, omdat digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen in het onderwijs niet meer zijn weg te denken.

In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Het model is opgesteld met hulp van in privacy gespecialiseerde juristen. Zowel het model als het convenant zijn gesloten binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT waar de PO-Raad in is vertegenwoordigd met diverse andere partijen.

Nieuwe voorwaarden nu al beschikbaar

In de nieuwe voorwaarden van Basispoort wordt bovendien een beter onderscheid gemaakt welke afspraken betrekking hebben op het gebruik van de Basispoortdienst, en welke afspraken betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Scholen hoeven geen nieuwe overeenkomst met Basispoort af te sluiten. De nieuwe voorwaarden veranderen op 1 december automatisch mee. Ze zijn nu al wel beschikbaar om in te zien.

Meer verbeteracties

De PO-Raad blijft met Basispoort in gesprek over concrete verbeteracties en gebruiksvoorwaarden. Scholen met vragen of opmerkingen over de nieuwe voorwaarden kunnen zich wenden tot info@basispoort.nl.

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!