Elf schoolbesturen zijn afgelopen najaar onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de Onderwijsinspectie: negen besturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die het Onderwijsblad heeft opgevraagd bij de Onderwijsinspectie.

Opgeteld bij de besturen die al langer extra in de gaten werden gehouden, staan per half februari 2015 veertig instellingen in het funderend onderwijs onder aangepast financieel toezicht: 29 basisschoolbesturen en 11 vo-besturen. In het mbo telt de lijst op dit moment nog drie namen. Het nieuwe overzicht is via deze link te vinden.

Het totaal aantal instellingen onder extra financieel toezicht blijft ongeveer gelijk ten opzichte van het in begin september gepubliceerde overzicht. Dat komt doordat er een vergelijkbaar aantal schoolbesturen juist is ontheven van het extra toezicht.

De instellingen die tussen september en eind december 2014 door de inspectie op de lijst zijn gezet:

De financiële zorgen hebben verschillende oorzaken. Deels heeft het te maken met demografische krimp en het niet tijdig reageren erop. Deels ook met extra investeringen in het onderwijs en met geld dat in huisvesting is gestoken. Bij een aantal scholen maakt de inspectie zich ook zorgen over de onderwijskwaliteit.

Zilvervloot
Eind 2013 ontvingen alle schoolbesturen samen honderden miljoenen extra rijksbijdrage dankzij het Herfstakkoord. Die ‘zilvervloot’, zoals de onverwachte meevaller onder bestuurders gekscherend werd genoemd, kon niet voorkomen dat een aantal instellingen toch in de rode cijfers belandde.

In het mbo staan Roc Leiden, Landstede en Roc TOP onder verscherpt financieel toezicht. Roc TOP is één van de drie mbo-schoolbesturen die zijn voortgekomen uit de gedefuseerde Amarantis Onderwijsgroep.

Bron: AOb

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!