Scholen en hun besturen krijgen een compliment van OCW: het ministerie vindt dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) snel en goed hebben uitgevoerd.

Het ministerie is ook positief over de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Zij noemt dit ‘een handig instrument’ voor het inrichten van IBP op school. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regelen van de rechten van betrokkenen, waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen precies moeten regelen.

Het kan hierbij gaan om leerlingen, ouders of medewerkers van de school. Door de AVG hebben zij meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school. Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

De nieuwe versie van de handreiking gaat ook in op de informatieplicht van scholen. Een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht wordt tevens uitgelegd.

In bepaalde situaties moeten scholen zelf beoordelen wat de beste reactie is. Zo lijkt het niet nodig om aan ouders melden dat een leerling staat te zoenen in het fietsenhok. Maar als die leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys, is dat misschien wel verstandig, aldus het ministerie. De handreiking gaat in op de vraag in welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!