Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Automatisering

Digitale assurance wordt uitgesteld

Over het boekjaar 2018 hoeft geen digitale assurance te worden verleend. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. In het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 was het verzoek opgenomen aan alle accountantskantoren om bij minimaal één onderwijsinstelling over het boekjaar 2018 digitale assurance in SBR te verlenen. Dit blijkt echter met de huidige taxonomie niet goed uitvoerbaar. De digitale assurance wordt in het boekjaar 2019 nog niet ingevoerd.

Het doel blijft om over te gaan op digitale assurance, meldt de inspectie, maar er wordt meer tijd uitgetrokken voor de overgang. Een ‘degelijke pilot’ moet uitwijzen hoe een duurzame inrichting van digitale assurance het beste kan worden geregeld. Hierover zal de komende periode ook worden overlegd met alle ketenpartners.

 

Digitale assurance wordt uitgesteld

Digitale assurance wordt uitgesteld

Over het boekjaar 2018 hoeft geen digitale assurance te worden verleend. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. In het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 was het verzoek opgenomen aan alle accountantskantoren om bij minimaal één onderwijsinstelling over het boekjaar 2018 digitale assurance in SBR te verlenen. Dit blijkt echter met de huidige taxonomie niet goed uitvoerbaar. De digitale assurance wordt in het boekjaar 2019 nog niet ingevoerd.

Het doel blijft om over te gaan op digitale assurance, meldt de inspectie, maar er wordt meer tijd uitgetrokken voor de overgang. Een ‘degelijke pilot’ moet uitwijzen hoe een duurzame inrichting van digitale assurance het beste kan worden geregeld. Hierover zal de komende periode ook worden overlegd met alle ketenpartners.

Subsidie voor snel internet

Heeft uw school nog een langzame internetverbinding? Dan is wellicht de regeling Toekomstvast internet po en vo iets voor u. Scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van €2.500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten tot aan de voordeur van de school.

Tot en met oktober 2019 kunnen scholen voor po en vo deze subsidie aanvragen. Met dit geld wordt een kabel- of glasvezelverbinding aangelegd die zorgt voor minimaal 500 mbps download- en 40 mbps uploadsnelheid.

De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000 de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500. Bij een offertebedrag boven de € 15.000 wordt 60% van de aanlegkosten vergoed.

Op http://internet.e-formulier.nl kunt u controleren of uw school in aanmerking komt voor subsidie. Daarbij ziet u ook of er een school in de buurt ligt waarmee u samen een aanvraag kunt indienen. Als u dit doet met één offerte en aan de voorwaarden van de regeling voldoet, ontvangt u een extra vergoeding van 20% bovenop het subsidiebedrag.

 

Subsidie voor snel internet

Subsidie voor snel internet

Heeft uw school nog een langzame internetverbinding? Dan is wellicht de regeling Toekomstvast internet po en vo iets voor u.  Scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van €2.500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten tot aan de voordeur van de school.

Tot en met oktober 2019 kunnen scholen voor po en vo deze subsidie aanvragen. Met dit geld wordt een kabel- of glasvezelverbinding aangelegd die zorgt voor minimaal 500 mbps download- en 40 mbps uploadsnelheid.

De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000 de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500. Bij een offertebedrag boven de € 15.000 wordt 60% van de aanlegkosten vergoed.

Op http://internet.e-formulier.nl kunt u controleren of uw school in aanmerking komt voor subsidie. Daarbij ziet u ook of er een school in de buurt ligt waarmee u samen een aanvraag kunt indienen. Als u dit doet met één offerte en aan de voorwaarden van de regeling voldoet, ontvangt u een extra vergoeding van 20% bovenop het subsidiebedrag.

Leer alles over het voorkomen en melden van datalekken

Leer alles over het voorkomen en melden van datalekken

Er zijn nog een paar plaatsen voor de informatieve bijeenkomst Meldplicht datalekken en privacy in het onderwijs! Als er in een schoolgebouw een lekkage is, belt u de loodgieter. Maar wie moet u bellen als uw onderwijsinstelling data lekt? Ieder schoolbestuur is verplicht persoonsgegevens veilig te stellen en datalekken actief tegen te gaan. En sinds 1 januari 2016 is een onderwijsinstelling verplicht datalekken te melden. Doet u dit niet, dan kan de boete oplopen tot € 810.000! Lees meer…

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam