Het corona-virus zorgt voor veel vragen binnen het onderwijsveld. Moeten alle medewerkers die niet ziek zijn, komen werken? Kunnen we de reiskostenvergoeding stopzetten nu mensen thuis werken? En moeten we een bruikleenovereenkomst afsluiten wanneer leerlingen ipad’s en laptop’s mee naar huis nemen? Voor dergelijke corona-gerelateerde vragen hebben het ministerie van OCW en de sectororganisaties voor primair– en voortgezet onderwijs antwoorden opgesteld.

Om maar met die eerste vraag te beginnen: de scholen hebben nu mensen nodig voor de realisatie van de opvang en voor de kwetsbare kinderen. Het onderwijs hoort daarom bij de cruciale beroepen. De PO-Raad adviseert scholen om zich aan het RIVM-advies te houden: werk thuis als het kan en kom alleen naar school als dat nodig is. “Het is aan de teams, schoolleiders en schoolbesturen om daar verstandig mee om te gaan”, aldus de PO-Raad.

Voor wat betreft de reiskostenvergoeding: op grond van art. 7.3 lid 9 CAO PO wordt de reiskostenvergoeding stopgezet indien de werknemer, anders dan in verband met vakantieverlof, gedurende een periode van twee werken niet reist naar het werk. De reiskostenvergoeding wordt vanaf de derde week stopgezet. Dit kan anders zijn als u aanvullende afspraken heeft gemaakt met werknemer(s) over de vergoeding van reiskosten. De PO-Raad: “Let erop dat wanneer u reiskosten (onbelast) blijft vergoeden, dit fiscale consequenties kan hebben.”

En ja, scholen wordt geadviseerd om bruikleenovereenkomsten af te sluiten wanneer leerlingen ipad’s en laptop’s meenemen voor thuisonderwijs.

Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vervangingsfonds. Zie: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-enbeleid/corona-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed.

De werkgever kan reeds verleend vakantieverlof intrekken, als er sprake is van een ramp of andere zeer buitengewone omstandigheden op grond van art. 8.2 CAO PO. Als de werknemer hierdoor materiele schade lijdt, dient de werkgever dit te vergoeden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!