Er komt een nieuw financieringsmodel voor opleidingsscholen. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen nog verder groeit.

‘Samen opleiden en professionaliseren’ zit in de lift. Vorig jaar zijn er maar liefst 16 nieuwe aspirant-opleidingsscholen gestart. Maar die groei mag nog harder gaan, vinden het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU. Zij willen toe naar regionale netwerken, waarin intensief wordt samengewerkt door lerarenopleidingen, scholen en andere partijen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren. Het doel is om uiteindelijk 100% van de toekomstige leraren op te leiden in opleidingsscholen. De komende jaren is hier extra geld voor beschikbaar.

Momenteel ontvangen erkende opleidingsscholen een tegemoetkoming in de kosten. Hoeveel geld zij krijgen, wordt bepaald met behulp van een staffelsystematiek. Op basis van het studentenaantal in het voorgaande schooljaar wordt bepaald in welke staffel een opleidingsschool valt. Deze systematiek blijkt een ongewenst sturend effect te hebben op de grootte van partnerschappen. Het is ongunstig om qua studentenaantal net onder een staffelgrens te zitten. Bovendien zijn sommige staffels gunstiger dan andere. Een en ander leidt tot ongewenst strategisch gedrag.

Voor het nieuwe financieringsmodel is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo zijn de extra middelen bedoeld om een impuls te geven aan de groei van het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen. Verder worden in het nieuwe financieringsmodel de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk verdeeld over kleine, middelgrote en grote opleidingsscholen. Het nieuwe financieringsmodel moet ook helder zijn, zodat opleidingsscholen zelf zicht houden op de hoogte van de tegemoetkoming die ze kunnen verwachten.
Alle opleidingsscholen krijgen een vaste voet voor de ontwikkeling en instandhouding van een basisinfrastructuur. De vaste voet bedraagt 100.000 euro. Daarnaast krijgen opleidingsscholen een bedrag per student.

Zodra de regeling is gepubliceerd, wordt hierover bericht op het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!