De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 3,7 procent.

Door deze ontwikkeling stijgt de koopkracht en komt er ruimte voor hogere brutolonen. Dat kan een plus opleveren voor werknemers van 1,6 procent, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De koopkrachtverbetering is gemiddeld ruim 1 procent, door verlaging van de werknemerspremies plus bijna 1 procent extra brutoloon bovenop de salarisafspraken in de cao’s.

De meeste mensen die zijn aangesloten bij het ABP behouden hun toekomstige pensioenopbouw. De allerlaagste inkomens krijgen als compensatie voor wat meer pensioenverslechtering extra premieverlaging en dus extra verhoging van hun nettosalaris. Dat geldt ook voor de zeer hoge inkomens.

Nieuw pensioenfonds
Naast het akkoord over de pensioenregeling voor volgend jaar is er een wetsvoorstel over een nieuw pensioenfonds. Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief aan voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

De pensioensector heeft de afgelopen jaren gevraagd om een alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Het APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. De ministerraad heeft ermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Bron: AVS

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!