De VO-raad heeft met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De salarissen van de 120.000 personeelsleden in het VO stijgen dit jaar met 3 procent en in april 2017 krijgen de leraren een eenmalige uitkering van 500 euro.

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten. ”Met dit akkoord geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de Loonruimteovereenkomst publieke sector, die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten”, stelt de VO-raad. Het bestuur van de VO-raad legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan de leden van de VO-raad voor. Op 25 april start de digitale ledenraadpleging. Deze loopt tot en met 19 mei. Ook de AOb legt het akkoord positief voor aan de leden en organiseert de komende maand een aantal informatiebijeenkomsten in het land.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!