CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hebben onlangs hun handtekening gezet onder een aantal afspraken die een cao-akkoord over 2016 dichterbij brengen. Globaal gaat het om drie onderwerpen: een salarisafspraak, een afspraak over de ketenbepaling in de Wwz en één over de transitievergoeding uit de Wwz. Bestuurders in het PO worden hiermee in de laatste periode van 2015 geconfronteerd met een lastenverhoging die leidt tot een negatief resultaat ten opzichte van de begroting.
Er is nog geen cao-akkoord, maar de partijen hebben een aantal principes afgesproken die in de cao worden verwerkt. Zo ontvangen werknemers in het primair onderwijs dit jaar nog een eenmalige uitkering van € 500,- (naar rato van de werktijdfactor) en een structurele loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015. Het kabinet heeft deze middelen beschikbaar gesteld bij het loonruimteakkoord (juli 2015).

Begrip
Voor sommige administratiekantoren was dit te realiseren, in andere gevallen lukte dat vorige maand niet meer. Deze kantoren hadden de run voor november al klaarstaan. De PO-Raad heeft er begrip voor als het pas in december lukt. Het is wel de bedoeling dat de afspraak in 2015 nog wordt verzilverd.

Partijen zijn het erover eens dat in de cao afspraken nodig zijn die meer flexibiliteit organiseren binnen reguliere vaste contracten en in de vorm van min-max-contracten. Verder zullen de sociale partners in de CAO PO 2016 afspraken maken die ervoor zorgen dat op 1 juli 2016 de transitievergoeding bij ontslag van personeel budgetneutraal wordt ingepast in een nieuw stelsel van sociale zekerheid. Tot 1 juli 2016 geldt voor de ketenbepaling en transitievergoeding overgangsrecht. Daarin komt met deze afspraken geen verandering.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!