Naar aanleiding van stroom aan reacties over de gewichtencontrole van 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis van dat gesprek zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rond de bezwaarprocedure.

Een onderdeel van de nieuwe afspraken is de zogenoemde ‘hoor- en wederhoorfase’ waarin een schoolbestuur zijn zienswijze op de bevindingen van de gewichtencontrole kan toelichten. Deze fase heeft in veel gevallen niet geleid tot een correctie van de beoordeling door Deloitte. Volgens de Onderwijsinspectie waren de ingebrachte zienswijzen van schoolbesturen niet onjuist, maar betrof het in de meeste gevallen aanvullende informatie. Die kan echter alleen worden ingediend in de bezwaarfase. De Onderwijsinspectie heeft schoolbesturen daarom geadviseerd daar gebruik van te maken.

Het Netwerk Financiën en Huisvesting van de PO-Raad heeft gepleit voor een werkbare en efficiënte afhandeling van de gewichtencontrole. Temeer omdat de huidige regeling op korte termijn wordt aangepast.

Afspraken
Verder zijn er afspraken gemaakt over een zorgvuldige en heldere procesgang en duidelijke informatievoorziening in de bezwaarprocedure. Hierdoor moet het voor schoolbesturen duidelijk worden welke informatie, van welke leerling en welke school ontbreekt en hoe bezwaar kan worden aangetekend. Voordat DUO de aangepaste Overzicht Vaststelling Telgegevens (OVT’s) naar schoolbesturen verstuurt, wordt de informatie en procesgang van DUO eerst getest en zal DUO de schoolbesturen informeren over de bezwaarprocedure.

De verwachting is dat de gewijzigde OVT’s (waartegen een schoolbestuur in bezwaar kan gaan) volgende maand worden verstuurd. De PO-Raad overweegt om kort hierna een bijeenkomst te organiseren, waar schoolbesturen worden geïnformeerd over hoe zij de bezwaarprocedure kunnen inrichten. Ook wordt bekeken in hoeverre de PO-Raad schoolbesturen verder kan ondersteunen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!