DEN HAAG-TWEEDE KAMER-VRAGENUURTJEDe Helpdesk van VOS/ABB heeft de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!).

Wat betreft de wetsvoorstellen gaat het overzicht onder andere in op de fusietoets en de samenwerkingsschool. Over passend onderwijs is een uitgebreide algemene maatregel van bestuur gepubliceerd. Deze gaat onder meer over de gewijzigde vereveningsbedragen. Een ander punt dat in het actuele overzicht aan de orde komt, is het ingediende wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) over de wijziging van het onderwijstoezicht.

In het actuele overzicht van jurisprudentie zit onder andere een uitspraak van de Commissie van Beroep Voortgezet Onderwijs over de toekenningsbeschikking op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het gaat hier specifiek over een zaak waarin de werkgever kan concluderen dat herstel binnen zes maanden niet te verwachten is.

Voorts is er een uitspraak van de Landelijke Geschillencommissie over wijzigingen van het systeem van taakbeleid. In deze zaak was er sprake van een overheveling van taken van de categorie ‘algemene schoolactiviteiten’ naar de opslagfactor. De werkgever vond dat dat deze overheveling zo klein was, dat er geen sprake zou zijn van een wijziging in het systeem van taakbeleid.

De commissie verwijst naar een eerdere uitspraak, waarin zij had geoordeeld dat er in ieder geval sprake is van een wijziging van het systeem van taakbeleid indien een wijziging binnen een onderdeel gevolgen heeft voor één of meerdere andere onderdelen van dat beleid. Er wordt hierbij niet gelet op de omvang van de wijziging.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!