Voordat de zomervakantie begint, willen wij nog de meest recente nieuws met u delen ten aanzien van de vorming van de voorziening voor groot onderhoud en het begrip tijdigheid in relatie tot de VOG.
Dit zijn de belangrijkste actualiteiten wat ons betreft die komen uit het accountantsoverleg dat wij hadden vorige week met de Inspectie voor het Onderwijs.

Voorziening voor groot onderhoud
Tijdens de controle hebben wij u geïnformeerd over de lopende landelijke discussie m.b.t. de voorziening voor groot onderhoud in het primair en voortgezet onderwijs.
De werkgroep die hiervoor is ingericht heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. De planning is dat de werkgroep in september zal komen met een invulling hoe de voorziening voor groot onderhoud gevormd dient te worden. Vervolgens zullen er in de periode september tot en met november webinars worden georganiseerd door het ministerie van OCW.

Tijdigheid VOG’s
OCW is voornemens om in het onderwijsaccountantsprotocol 2020 het begrip tijdigheid toe te voegen aan de vereisten van de VOG. Tijdens het overleg hebben wij (accountants) er voor gepleit dat dit niet aan het protocol wordt toegevoegd en als het in het protocol komt, dat het begrip tijdigheid nader wordt ingevuld. De Inspectie verwijst gemakshalve voor de invulling van dit begrip naar de Wet (WVO/WPO). Echter, hiermee is onvoldoende duidelijk wat tijdigheid dan is: dient een VOG aanwezig te zijn op het moment dat een medewerker voor de klas staat of dient de VOG aanwezig te zijn op het moment dat iemand wordt aangesteld volgens de loonadministratie. Voor beide stellingen zijn aanknopingspunten te vinden in de wet. Ook is er nog veel onduidelijkheid hoe wij zouden moeten rapporteren over een VOG die niet tijdig is verkregen: dienen wij dit per personeelsnummer te doen of volstaat het aantal niet tijdig ontvangen VOG’s.

Fijne zomervakantie !

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!