Ieder jaarverslag moet sinds 2014 een continuïteitsparagraaf bevatten. Daarin geeft u als schoolbestuur inzicht in het voorgenomen beleid voor de komende jaren en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de organisatie. Na het eerste jaar is naar aanleiding van een evaluatie, besloten tot een aantal kleine aanpassingen.

Zo worden vanaf het verslagjaar 2015 de twee versies van de handreiking voor de sectoren PO/VO en MBO/HO in elkaar geschoven. De aanduiding van de formatiegegevens gaf aanleiding tot misverstanden. Daarom is dat aangepast en kunnen alle sectoren er nu mee uit de voeten. Ook de toelichting bij de opgave van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten wordt verduidelijkt. Het bleek dat sommige instellingen op 31 december een hertelling uitvoerden, speciaal voor de continuïteitsparagraaf. Dat is niet nodig, de laatst bekende stand is voldoende. Ook de indelingen van de balansposten vlottende activa en eigen vermogen ondergaan een kleine aanpassing.

Koppeling met jaarcijfers
Inmiddels hebben alle scholen een brief ontvangen waarin de aanpassingen worden uitgelegd. De nieuwe versie van de handreiking werd bijgevoegd. De bijstelling is ook gepubliceerd in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, waarmee de aanpassing is geformaliseerd. Door een koppeling met de jaarcijfers wordt elektronische aanlevering van de gegevens uit de continuïteitsparagraaf gemakkelijker.

In de brief aan de scholen schrijft minister Bussemaker: “De uitkomsten van de evaluatie zijn bemoedigend en geven mij de overtuiging dat we met elkaar een goede stap hebben gezet naar een verbeterde bedrijfsvoering. Evaluatie en verbetering van de continuïteitsparagraaf blijft de komende tijd op de agenda staan, waarbij ik in nauw contact blijf met de gebruikers.”

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!