In het najaar werken veel schoolbesturen aan hun meerjarenbegroting. Daarom besteden we graag nog even aandacht aan de Continuïteitsparagraaf. De wijziging is al in maart bekend gemaakt, maar we herinneren u hier graag nog even aan nu het onderwerp actueel is.

 

De Inspectie heeft een rapport betreffende het vervolgonderzoek naar de continuïteitsparagraaf uitgebracht. Dit onderzoek is gebaseerd op de jaarverslagen over 2014. De belangrijkste constateringen:

  • Ten opzichte van het voorgaande jaar is sprake van verbetering in de diverse onderdelen van de continuïteitsparagraaf. Inhoudelijk moet de informatiewaarde nog verbeteren
  • De rapportages over het risicobeheer en de toezichthouder blijven achter
  • De inspectie stelt dat instellingen met majeure investeringen een meerjarenbegroting over minimaal vijf jaren behoren op te nemen. Dit wordt meegenomen bij de komende aanpassing van de RJO. De toelichting bij zowel de lopende als de geplande investeringen, resulterend in een investeringsbegroting verdient meer aandacht
  • De inspectie zou bij grotere onzekerheden in de leerlingenprognoses meerdere scenario’s willen zien, waarbij het meest waarschijnlijke scenario in de continuïteitsparagraaf wordt opgenomen, inclusief een beeld van de gevolgen voor de ontwikkeling van de personeelsformatie en de beheersmaatregelen

Op 11 maart 2017 is de RJO aangepast. Die schrijft nu voor dat in de continuïteitsparagraaf bij de jaarrekening over 2017 een meerjarenbegroting over minimaal vijf jaren dient te worden opgenomen, indien er majeure investeringen zijn. Het is raadzaam daar dus zo spoedig mee te beginnen indien dit actueel is. De Raad van Toezicht dient deze begroting immers goed te keuren. Ons onderzoek naar de continuïteitsparagraaf is vooralsnog beperkt tot het vaststellen dat deze paragraaf is ontleend aan de planning & controlcyclus en dat de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting heeft goedgekeurd. Er lopen inmiddels pilots waarin wordt onderzocht om deze werkzaamheden in de toekomst uit te breiden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!