De inspectie verzoekt schoolbesturen erop te letten dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. Zij ontvangt de laatste tijd regelmatig meldingen van instellingsaccountants over het ontbreken van een VOG. Deze stijgende lijn is zorgelijk, want de VOG een belangrijke waarborg voor de veiligheid in het onderwijs.
Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan zes maanden) overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.

De instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de datum van indiensttreding zijn aangeleverd. Is dit het geval, dan geeft de accountant dit door aan de inspectie. Vervolgens vraagt de inspectie aanvullende informatie over de accountantsmelding aan te leveren. Hierna bekijkt zij of ze gaan handhaven (d.m.v. een korting op de bekostiging).

De inspectie heeft een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over de VOG op haar website gepubliceerd.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!